Monday, August 23, 2010

SEJARAH BERMULANYA MELAYU BERSATU ( 4 )

BANTAHAN RAJA-RAJA MELAYU.

Sultan Johar mula sedar bahawa tandatangan yang baginda berikan kapada Mac Michael bermakna baginda menyerahkan kuasa dan negerinya kapada Kerjaan British, lalu bagnda menulis surat kapada Setiauseha Tanah Jajahan Takluk British yang berbunyi:-

"Beta telah dikerasi dan dikejut-kejut dan beta tidak menurunkan tandatangan dengan penuh kemahuan akan tetapi setelah memikirkan semula pekara itu beta berpendapat bahawa beta telah menandatangani perjanjian itu dengan tidak terlebih dahulu menyiasat dengan sehalus-halusnya seperti yang sepatutnya diperbuat dan malangnya beta tidak sedar akan kesan-kesan yang mengenai lebih jauh. Oleh yang demekian, beta suka menyatakan iaitu didalam hal yang demikian beta tidak sanggup lagi bertanggungjawab kapada persetujuan yang beta berikan mula-mula itu.

Lain-lain Sultan juga turut menghantar surat bantahan dengan menerangkan keadaan yang telah mendesak mereka. Antaranya Sultan Kedah, Sultan Selangor dan Sultan Perak.

IMPLIKASI PELAKSANAAN MALAYAN UNION.

Dengan Pelaksanaan Malayan Union, Tanah Melayu akan ditadbir secara terus dari LONDON sebagai sebuah tanah Jajahan ( Koloni ). Maka akan tamatlah kepurapuraan bahawa Negeri-Negeri Melayu ditadbir oleh British bagi pihak Raja-Raja Melayu. Prinsip Justsoli, bagi menerima kerakyataan orang bukan Melayu secara amat longar dan meluas tampa mengambil kira kesetian mereka bakal mengubah struktur politik tempatan. Orang-orang Melayu akan hilang kak-hak dan tanahair mereka di bawah peraturan baru yang ditaja oleh British ini.

( RINGKASAN )

Apa yang diperjuangkan oleh DAP masa ini adalah kesenambungan perlaksanaan Malayan Union. Orang Melayu mesti sedar dalam hal ini agar kita tidak teperangkap didalam mainan politiknya, sekiranya mereka dapat berkuasa sudah tentu segala rancangan Malayan Union dahulu dapat terus dilaksanakan.

bersambung.

No comments:

Post a Comment