Friday, October 15, 2010

SEJARAH BERMULANYA MELAYU BERSATU ( 23 )

MAC 1956.
Suruhanjaya Reid.

Berikutan persetujuan di London sebuah suruhanjaya Bebas yang diketuai oleh Lord Ried dibantuk bagi menyediakan deraf perlembagaan Tanah Melayu merdeka. Anggota-anggota Suruhanjaya yang lain termasuk Ivor Jennings sebagai wakil British, Sir William Mc Kell wakil Australia, B. Malik wakil India dan Hakim Abdul Hamid wakil Pakistan.

27 September 1956
Memorandum Perikatan.

Sebagai cadangan kapada Suruhanjaya Reid, Perikatan secara bersama mengemukakan satu memorandum yang mengandungi pekara-pekara berikut.

* Pemberian sejumlah jawatan berpatutan kapada orang-orang Melayu dalam pentadbiran
awam, permit perniagaan, biasiswa Kerjaan untuk pendidikan dan lain-lain faedah.

* Bahasa Melayu dan Inggeris diterima sebagai bahasa rasmi, Islam sebagai agama rasmi
tampa menyekat kebebasan beragama lain.

* Prinsip Jus soli bagi kerakyatan untuk mereka yang lahir selapas merdeka ditetapkan.

* Bukan rakyat berumur 18 tahun keatas, tetapi lahir didalam negara dan telah menetap
selama 5 daripada 7 tahun yang berakhir diterima menjadi rakyat tetapi mesti boleh
bertutur bahasa Melayu. Mereka yang lahir diluar negara boleh memohon menjadi rakyat
jika telah bermastautin selama 8 tahun dari 12 tahun yang berakhir.

* Memorandum ini telah diserah kapada Suruhanjaya Reid. Selain memorandum Perikatan
130 memorandum lain turut dihantar oleh persatuan-persatuan, parti-parti politik orang
persaorangan.

7 Februari 1957
Syor-Syor Suruhanjaya Reid.

Syor-syor Suruhanjaya telah disebarkan kapada umum dengan sebahagian besar kandungan diambil dari memorandum Perikatan. Orang Melayu khasnya menyatakan tentangan dalam pekara-pekara seperti berikut.

1. Dasar Jus soli kapad semua rakyat yang lahir selepas merdeka.

2. Kedudukan istimewa Melayu yang dihadkan kapada 15 tahun.

3. Perlaksanaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan selepas 10 tahun.

Manakala orang-orang bukan Melayu pula di kalangan Cina di luar MCA mahukan Bahasa Cina sebagai bahasa rasmi dan sekolah cina sebagai sekolah Kebangsaan.

28 Mac 1957.

Bagi membincangkan laporan Suruhanjaya Reid yang setengah cadangannya membelakangkan kepentingan orang-orang Melayu, pucuk pimpinan parti telah mengambil kira pandangan-pandangan mereka itu dan membawanya kapada Jawatankuasa kerja (working party) yang dibentuk oleh Kerjaan.

9 Mei 1957
Rombongan ke London Kali Ketiga.

Bagi menyatakan tentangan-tentangan terhadap syor-syor Suruhanjaya Reid, Tengku telah berlepas sekali lagi ke London bersama Tun Abdul Razak, Ong Yoke Lin, VT Sambantan dan wakil Raja-Raja Melayu untuk rundingan kemerdekaan yang terakhir dengan kerjaan British.

Beberapa pindaan telah dibuat demi membantu mengemaskan Rang Undang-undang Perlembagaan yang memuaskan hati sebilangan terbesar rakyat, antara pindaan yang dibuat:-

1. Tiada had 15 tahun bagi hak-hak istimewa orang Melayu.
2. Demi perpaduan kelongaran selama satu tahun selepas merdeka bagi orang bukan Melayu untuk memohon menjadi rakyat tampa syarat pengtahuan Bahasa Melayu diberikan.

5 Ogos 1957
Perjanjian Kemerdekaan.

Perjanjian kemerdekaan ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu pada 5 Ogos 1957 di King's
House Kalau Lumpur.

Watikah Pemasyhuran Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.

Istiadat Pemasyhuaran Kemerdekaan telah diadakan di Stadium Merdeka. Tengku Telah membecakan Perisytiharan Kemerdekaan yang berbunyi :-

Bahawasanya oelh kerana telah tiba masanya bagi Persekutuan Tanah Melayu mencapai taraf suatu tangan yang merdeka dan berdaulat sama setimpal kedudukannya dengan segala bangsa di seluruh dunia.

Maka Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Dan Mengasihi Saya Memasyhurkan Dan Mengisytiharan bagi pihak Umat Persekutuan Tanag Melayu Bahawa Mulai 31 Ogos 1957 Persekutuan Tanah Melayu. Aakn Kekal Menjadi Sebuah Negara Demokrasi Yang Merdeka
dan Berdaulat Serta Berdasarkan Kapada Kebebasan dan Keadilan dan Sentiasa dan Mengutamakan Kesejahteraan dan Kesetiaan Rakyat.

" MASING-MASING MAHULAH SEDAR DIATAS TANGGUNGAN
MASING-MASING,
KERANA HENDAK MENCAPAI KEMERDEKAAN SENANG LAGI
DARIPADA HENDAK
MENGEKALKAN KEMERDEKAAN APABILA TELAH TERCAPAI"

- PESANAN YTM TENGKU ABDUL RAHMAN
PUTRA AL-HAJ -

SEKIAN TERIMAKASIH.


Monday, October 11, 2010

SEJARAH BERMULANYA MELAYU BERSATU ( 22 )

18 Januari - 6 Februari 1956

Rundingan Kemerdekaan.Rundingan Kemerdekaan diantara rombongan Kemerdekaan dan 35 orang wakil pentadbiran British telah berlansung selama hampir 20 hari. Rundingan telah membuahkan hasil apabila kerjaan British bersetuju memberi kemerdekaan Tanag Melayu tampa banyak bertentangan pendapat.Pada 8 Februari 1956 Termeterai perjanjian diantara rombongan kemerdekaan dan Alan Lennox Boyd, Setiauseha Tanah Jajahan British di Lancaster House. Tarikh 31 Ogos bagi kemerdekaan Tanah Melayu dipersetujui.DI ATAS RUNTUHAN KOTA MELAKA KITA DIRIKAN NEGARA BARU.20 Fabruari 1956.

Ketibaan Tengku di Melaka.Setelah mendarat dilapangan Terbang Kallang, Singapura, rombongan Perikatan terus ke Melaka dan disambut puluhang ribu manusia yang menunggu beliau dilapang terbang Batu Berendam. Tengku diarak dengan barisan pemuda menunggang motosikal ke bandar Hilir.

Tun Ghafar Baba, Ketua UMNO Melaka bertindak sebagai Pengerusi acara sambutan.
Dipadang bandar Hilir Tengku melafazkan perisytaharan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu yang disediakan oleh Pejabat Setiauseha Agong UMNO Ia berbunyai.

TENGKU MEMBACA PERISYTAHARAN KEMERDEKAAN.

Bahawa didalam sejarah menusia tidak ada suatu bangsa pun yang boleh menyalamatkan dirinya jikalau bangsa itu berdiam diri memeluk tubuh selama-lamanya. Sudah semistinya bangsa itu harus memilih suatu antara dua arah maju atau mundur. Ini terserah kapada kesungguhan dan kesedaran bangsa itu menghadapi perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan. Manakala rakyat itu didalam keadaan berpuas hati dengan taraf dan kedudukan yang ada maka sentiasalah mereka merasa bimbang atas sebarang pekara yang harus membawa perubahan.Mereka akan meresa curiga terhadap sebarang langkah atau sesaorang yang membawa fikiran dan pendapat baru.
Tetapi kerana sejarah manusia adalah sejarah perubahab-perubahan dan kemajuan untuk mencintakan sesuatu yang lebih baik dan sempurna, bangsa yang merasa kepuasan tadi akan tingal semakin jauh ke belakang dan akhirnya hilang lenyap dan hanya akan timbul kembali oleh ahli-ahli sejarah yang akan datang.
Kita adalah satu bangsa yang pernah menikmati kebesaran dan mempunyai pusaka kebangsaan yang gilang gemilang. Sesungguhnya perjalanan sejarah telah menukarkan nasib kita daripada satu bangsa yang merdeka dan agung kapada bangsa yang hina dan terjajah.

Sesungguhnya perjalanan sejarah telah menukarkan nasib kita daripada suatu bangsa yang merdeka dan agung kapada yang hina dan terjajah namun kita masih tetap dapat mempertahankan anugrah-anugrah Tuhan yang berupa kebesaran jiwa, rasa kemulian, keadilan dan semangat yang tidak dipatahkan, sementara kita tertaluk dibawah penjajahan lebih dari empat ratus tahun lamanya. Ketahuulah bahawa kita rakyat Malaya adalah bersatupadu dalam meksud kita mencapai kemerdekaan secara perlembagaan dan pada hari ini maksud kita telah capaikan.

Dengan itu dengan nama Allah maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, saya atas nama rakyat Malaya Mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh Persekutuan Tanah Melayu (didalam Komanvel) menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada
31 haribulan Ogos 1957. Pohon Allah Izinkan.

SAMBUNG

Friday, October 8, 2010

SEJARAH BERMULANYA MELAYU BERSATU (21 )

1 Januari 1956
Ronbongan Kemerdekaan Ke London.

Rombongan Perikatan telah bertolak ke London bagi memohon kemerdekaan untuk Tanah Melayu, Rombongan disertai Oleh:-

Wakil Raja-Raja Melayu.

1. Dato' Panglima Bukit Gantang Haji Abdul Wahab Abdul Aziz, Menteri Besar Perak.
2. Menteri Besar Selangor, Abdul Aziz Haji Abdul Majid.
3. Timbilan Menteri Besar Johor, Dato' Mohammad Seth bin Muhammad Said
4. Bekas Menteri Besar Kelantan, Dato' Nik Ahmad Kamil Bin Mahmud dan
5. Setiauseha, Abdul Kadir Shamsuddin.

Wakil Parti Perikatan.

1. Tengku Abdul Rahman
2. Dato' Abdul Razak Hussain ( Tun Razak )
3. Kolonel H.S. Lee
4. Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman dan
5. T.H. Tan / Setiauseha.


( Rombongan ke London dari kedua-dua kumpulan wakil Raja-Raja dan wakil Perikatan telah menaiki kapal dari Singapura menuju ke London, singah di India dan menaiki Kapal Terbang dari India ke London. Didalam kapal inilah mereka membincangkan untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja untuk corak pemerentahan negara daripada corak Monarki (Beraja) kapada Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan.

British telah memberi syarat kapada Parti Perikatan, semasa British mengambil negara ini melalui Raja-Raja, oleh itu Perikatan perlu mendapatkan persetujuan Raja-Raja untuk memerentah negara ini,

Didalam perbincangan ini kedua-duanya memberikan persetujuan kapada kepentingan Agama, Bangsa, dan Negara. apabila sampai di london nanti tiada lagi pertelingkahan berhubong dengan persetujuan kemerdekaan.)

bersambung.

Thursday, October 7, 2010

SEJARAH BERMULANYA MELAYU BERSATU ( 20 )

23 Ogos 1955
Memorandum Mendapatkan Kemerdekaan.

Satu memorandum telah dihantar oleh Tengku kapada Lennox Boyd, Setiauseha Tanah Jajahan yang baru sewaktu persidangan Majlis Undangan Persekutuan. Boyd telah datang ke Tanah Melayu untuk menyaksikan perkembangan politik ketika itu. Memorandum itu mengandungi dua permintaan penting iaitu:-

1. Pemberian Kemerdekaan secepat yang Munkin

2. Perlantikan suruhanjaya bebas bagi membentuk draf perlembagaan Tanah
Melayu.

Tarikh Kemerdekaan.

Didalam Manifesto Perikatan tarikh kemerdekaan telah ditetapkan dalam masa 4 tahun dari tarikh Pilihan Raya 1955. Tarikh ini telah dipercepatkan atas tuntutan Pemuda UMNO. Tun Sardon Jubir, Ketua Pemuda UMNO telah ke Pulau Pinang pada tahun 1955 menemui Haji Ahmad Badawi dirumahnya di Kepala Batas. Turut hadir ialah Hj. Abdullah Fahim ( datok kapada Tun Abdullah Ahmad Badawi mantan Perdana Menteri) yang merupakan saorang ahli Falak.

Haji Abdullah Fahim telah melihat ramalan dari ilmu falak bahawa kemerdekaan Negara tidak boleh diperlewatkan ( bukan Liwat ) bagi mengelakkan berbagai angkara dari berlaku, dan memberi tarikh kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, sebagai terikh kemerdekaan.

Kalau orang Melayu beragama Islam mengkhianati bangsa, negara dan agama, Allah akan gantikan bangsa lain yang beragama Islam menjaga tanah air kita.

Kata-kata oleh Abdullah Fahim datok kapada Mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi.

9 September 1955
Pengampunan Beramai-ramai.

Kerjaan Perikatan pimpinan Tengku telah mengisytiharkan mengampunnan beramai-ramai kapada Komunis walaupun tidak mendapat rastu Kerjaan British.

28 & 29 Disember 1955
Rundingan Baling.

Melihat sokongan besar rakyat kapada Perikatan dan pilihan raya 1955, PKM telah menulis surat kapada Tengku untuk berunding. Pehak kerjaan diwakili oleh Tengku, Tan Chen Lok dan David Marshall ( Ketua Menteri Singapura ). PKM diwakili oleh Chin Peng, Chen Tien dan Rashid Maidin.

Rundingan ini menemui kegagalan kerana PKM menolak syarat-syarat kerjaan supaya membubarkan PKM dan menerima tawaran pengampunan.

( Bermula dari sini serangan Komunis terus meningkat hingga ke tahun 1965, kalau saudara masih ingat tugu Negara pernah di Bom, Ketua Polis Perak ditembak dalam kereta dan ramai para pejurit yang mati kena serang hendap dan jerangkap samar.

Tragidi 13 Mei 1969 juga ada kaitan dengan hasutan komunis, dan hari ini komunis sudah tidak ada lagi, tetapi semangat komunis cintarasanya masih segar sebahagian rakyat negara ini sebab itu mereka bersuara mendesak agar kerjaan menerima balik Chin Peng untuk menjadi rakyat negara ini walaupun syarat-syaratnya tidak dipenuhi.

Kumpulan ini terdiri daripada keturunan mereka yang menentang kemerdekaan negara semasa
orang Melayu menentang Malayen Union dan mereka bersetuju dengan Malayen Union, yang mengsamarata taraf kewargaan negara ini. kumpulan ini tidak menerima orang melayu sebagai akar umbi.

bersambung.

Wednesday, October 6, 2010

SEJARAH BERMULANYA MELAYU BERSATU ( 19 )

27 jULAI 1955
Manifesto Perikatan.

Sebagai menghadapi pilihan raya yang bakal berlansung, Persidangan UMNO memutuskan 40 kerusi dari 52 di bahagikan kapada UMNO memandangkan 84% adalah pengundi Melayu. Setelah bertolak ansur, Majlis Kebangsaan Perikatan membuat keputusan 35 kerusi untuk UMNO, 15 kerusi untuk MCA dan 2 kerusi untuk MIC.

Ahli UMNO menerima cadangan tengku demi memelihara perpaduan dan kerjasama antara parti-parti menjelang kemerdekaan.

Manifesto Perikatan yang mengambil masa 6 bulan untuk disiapkan hanya memuatkan dasar-dasar berkerja dan beruseha membentuk sebuah kerjaan sendiri dan seterusnya mencapai kemerdekaan.

Isu-isu berkaitan kerakyatan, ahak-hak istimewa orang Melayu dan bahasa Kebangsaan terpaksa diketepikan memandangkan terdapat pandangan-pandangan yang berbeza mengenainya.

27 Julai 1955
Pilihan Raya Pra Kemerdekaan 1955.

Parti Perikatan berjaya memenangi 51 kerusi dari 52 yang dipertandingkan. 1 kerusi dimenangi oleh PAS, parti-parti lain yang mengambil bahagian didalam pilihan raya 1955 selain dari Perikatan adalah Pati Negara ( ditubuhkan oleh Dato'Onn) IMP dan Malayan Parti.

31 Julai 1955
Senarai Jemaah Menteri.

Setelah kemenangan dalam pilihan raya tersebut, satu Kerjaan Peralihan telah dibentuk oleh Perikatan dengan ahli-ahli Jemaah Menteri seperti berikut.

Tengku Abdul Rahamn * Ketua Menteri & Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.
Tun Abdul Razak * Menteri Pelajaran
Tun Dr. Ismail * Menteri Hasil Bumi
Tun H.S. Lee * Menteri Pengankutan
Abdul Aziz Ishak * Menteri Tanaman, Kehutanan dan Perikanan
Leong Yew Koh * Menteri Kesihatan
Tun V.T. Sambantan * Menteri Buruh
Tun Sardon Hj. Jubir * Menteri Kerjaraya
Dato'Sulaiman Dato' Abd Rahman * Menteri Kerjaan Tempatan
Tun Ong Yoke Lin * Menteri Perhubungan, Pos & Telekom

Daripada 10 orang Menteri Penoh, 6 daripada UMNO, 3 daripada MCA dan 1 daripada MIC. Menakala di kalangan Penolong Menteri, 3 adalah dari UMNO dan 1 MCA.


bersambung

Tuesday, October 5, 2010

SEJARAH BERMULANYA MELAYU BERSATU ( 18 )

7 Julai 1954
Kenyataan Rasmi Kerjaan Persekutuan.

British menyatakan ketegangan pehaknya dengan UMNO- MCA telah berakhir. Ia meminta UMNO-MCA supaya bersabar kerana pilihan raya terpaksa ditangguhkan ke tahun 1955 untuk membuat persiapan.

UMNO-MCA perlu memenangi majoriti kerusi didalam pilihan raya bagi mendapat tambahan 5 kerusi lagi dan menjadikan 57 kerusi kesemuanya. Tengku bersetuju walaupun tawaran berkenaan kurang 3 kerusi dari tuntutan asal.

Tengku dengan berani dan penuh yakin mengambil risiko tersebut dengan sokongan Jawatankuasa Kerja UMNO yang berunding keesokan harinya, memandangkan itulah sebaik-baik tawaran yang dapat diperolehi.

November 1954
MIC Bergabung Dengan Perikatan.

Gerakan menentang kertas putih pilihan raya telah membuka mata MIC untuk berbaik-baik dengan Perikatan UMNO- MCA, Maka Presiden MIC K.L. Dervaser telah mengadakan satu sidang khas bagi mengntahui pendirian ahli-ahli partinya. Hasilnya mejoriti wakil-wakil menyokong penyertaan dalam Perikatan.

Pada April 1955, setelah perundingan yang diadakan dengan UMNO-MCA- MIC diterima dengan rasminya sebagai parti rakan dalam Perikatan. Perikatan kini mewakili 3 kaum terbesar di Tanah Melayu dan menjadikan useha menuntut kemerdekaan lebih lancar.

Mac 1955
Pengumunman Tarikh Pilihan Raya.

Kerjaan mengumumankan tarikh pil;ihan raya pada 27 Julai 1955 dan penamaan calun pada 15 Jun 1955.

bersambung

Friday, October 1, 2010

SEJARAH BERMULANYA MELAYU BERSATU ( 17 )

21 April 1954
Rombongan Merdeka Pertama ke London.

Dalam menjayakan tuntutan UMNO - MCA satu rombongan terdiri dari Tengku Abdul Rahman dan T.H. Tan telah pergi ke London untuk bertemu dengan Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan, Olover Lyttelton.

Orang ramai telah menderma wang ringgit dan barang kemas, termasuklah Tuanku Kursiah, Tengku Ampuan Negeri Sembilan yang telah melucutkan gelang tangan baginda untuk membiayai rombongan itu. Tun Razak yang berada di Amerika Syarikat dipangil untuk menyertai rombongan di London.

Bagaimanapun pertemuan dengan Lyttelton diadakan hanya pada 14 Mei setelah penolakan awal oleh beliau. Lyttelton menegaskan kerjaan British boleh menegaskan 52 orang ahli yang dipilih sahaja ( daripada 98 ) berasaskan persetujuan diantara Pesuurhjaya Tinggi British dan Raja-Raja Melayu.

10 Jun 1954
Surat Kapada Lyttelton.

Tengku kemudian menulis sepucuk surat kapada Lyttelton membentah keputusannta. Lyttelton menegaskan bahawa British tidak akan menghalang pilihan raya tetapi tidak bersetuju ia diadakan dengan segera. Pilihan raya hanya boleh diadakan seawal-awalnya pada tahun 1955.

Jun 1954.
Tentangan Oleh Perikatan.

Satu pertemuan diadakan dengan Pesuruhjaya Tinggi yang baru, Sir Donald Mac Gilivray bagi menyatakan bantahan Perikatan. UMNO - MCA tidak akan berkerjasama lagi dengan Kerjaan. Tun Dr. Ismail dan Tun H.S. Lee akan meletak jawatan dalam Sistem Ahli. Bagitu juga dengan ahli UMNO dan MCA.

1 Julai 1954
Perarakan Bertemu Raja - Raja Melayu.

Dalam masa yang sama UMNO bertindak mengadap Raja-Raja Melayu dengan tujuan meminta sokongan mereka keatas tuntutan agar 60 orang ahli dipilih bagi majlis Undangan Persekutuan. Perarakan pertama UMNO - MCA kerana bertemu dengan Raja-Raja Melayu bermula di johor bagi meminta sokongan mereka.

2 Julai 1954
Rundingan Atas Kapal H.M.S. Alert.

Pertemuan dengan Sultan Johor itu telah membimbangkan pihak British. Pada malam 2 Julai 1954, Tengku telah menemui Pesuruhjaya Tinggi, Sir Donald Mac Gillivray, bersapa Tun Dr. Ismail dan Tun H.S. Lee diatas sebuah kapal perang H.M.S. Alert di Woodland Singapura.

Didalam perundingan yang berlansung berjam-jam lamanya, British menawarkan satu tolak ansur kapada UMNO-MCA. Pihak British akan meminta pandangan parti yang mendapat
majoriti kurisi dalam pilihan raya untuk melantik 5 orang Ahli Majlis Undangan Persekutuan yang diperuntukan kapada Pesuruhjaya Tinggi.