Friday, September 17, 2010

SEJARAH BERMULANYA MELAYU BERSATU ( 13 )

CADANGAN KERAKYATAN CLC DITERIMA.

Persidangan yang berlansung di Kuala Lumpur ini menyaksikan ucapan-ucapan hangat, kecaman dan tuduhan berat terhadap Dato Onn berkenaan isu kerakyatan cadangan CLC. Bagaimanapun cadangan kerakyatan akhirnya diterima dengan pimdaan seperti berikut:-

* Menambah syarat kelahiran ibu atau bapa bagi anak-anak yang dilahirkan di Negeri-Negeri
Melayu untuk menjadi rakyat Raja Melayu.

* Mereka yang tidak lahir di sini, boleh memohon tetapi jika ada bukti telah menetap di sini
tempoh masa yang tertentu tampa putus-putus dan sanggup mengangkat sumpah taat setia
kapada Raja Melayu.

1950
RANCANGAN BRIGGS.

BERMULANYA ORANG CINA MEMPUNYAI HAK DIATAS TANAH DIATAS TANAH MELAYU.

Rancangan Briggs diperkenalkan oleh Sir Henry Gurney pada tahun 1950. Sir Harold Rowdon Briggs telah dilantik menjadi Pengarah operasi. Rancangan ini bertujuan untuk memindahkan penduduk cina di pinggir hutan kekawasan baru dan menyekat bekalan wang, ubat-ubat, maklumat dan makanan dari diberi oleh cina kapada kominis.

Lebih dari 400.000 orang cina yang tidak mempunyai hak diatas tanah Melayu kini memiliki tanah dan perkampongan baru akibat dari tindakan British ini.

KEBANYAKAN HARI INI MEREKA DAN ANAK CUCU MEREKALAH, YANG BANYAK MENENTANG KERJAAN, MEREKA LUPA SEJARAH DAN TIDAK BERTERIMA KASIH KAPADA MELAYU.

JULAI 1950
PENUBUHAN RIDA.

Rida diperkenalkan secara rasmi pada 25 april 1951. Dato' Onn Jaafar dilantik sebagai Pengerusi yang pertama. Rida ( Lembaga Kemajuan Kampung & Perusahan) ditubuhkan sebagai satu cara memujuk orang Melayu supaya bertolak ansur dalam soal kerakyatan, dan juga sebagai tukar ganti kapada pembukaan perkampungan baru cina melalui Rancangan Briggs.

Badan ini diperuntukan sejumlah wang bagi memperbaiki ekonomi orang melayu. RIDA SEKARANG DIKENALI SEBAGAI MARA.

SEKARANG INI HAK KITA INI PUN HENDAK DIRAMPAS JUGA, KALAU MELAYU MASIH TIDAK SEDAR, TAK TAU APA LAGI NAK DIPERKATAKAN.

bersambung.

No comments:

Post a Comment