Tuesday, January 5, 2010

MEMAHAMI DAN MENGHAYATI RUKUN NEGARA

sambungan.


3. Keluhuran Pelembagaan.

Prinsip ini menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan Pelembagaan Negara. Perlembagaan Negara adalah sumber perundangan yang tinggi.

Fungsinya untuk memberi perlindungan kapada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warganegara. Setiap warganegara Malaysia dikehendaki menghormati, menghagrai, serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan Pelembagaan Negara.

Perlembagaan telah di gubal berasaskan kesepekatan semua kaum dan semua pehak di negara ini, dengan demekian ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan di ganggu gagat oleh mana-mana individu atau mena-mana pehak.

Perlembagaan Malaysia menentukan pola politik dan kedudukan sosio- ekonomi rakyat di negara ini, ia adalah sumbar rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerentahan , perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi rakyat.

Aspek-aspek utama Perlembagaan yang di rangkumi oleh prinsip ini ialah berkaitan dengan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi. Hak-hak istimewa orang Melayu di di semananjung dan Bumiputra di Sabah dan Serawak juga terkandung di dalam Perlembagaan Negara.

Walau bagaimanapun, hak-hak yang adil bagi kaum bukan Bumiputra juga diberikan, seeperti pemberian taraf kewargaanegaran Malaysia kapada mereka sebagaimana yang termaktub di dalam Pwerlembagaan Negara.

Walaupun Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi , perkembangan bahasa-bahasa lain adalah tidak di halang. Orang bukan Islam bebas menganuti dan mengamalkan agama mengikut kepercayaan agama masing-masing. Hak asasi rakyat juga di jamin oleh Perlembagaan Negara.

Kestabilan negara akan tergugat jika rakyat tidak menerima keluhuran Pelembagaan Negara. Lebih mendukacita lagi jika ada sebilangan rakyat negara ini yang terus mempersoalkan dan mengkritiknya tampa mengetahui asas pengubalannya.

Menjunjung dan mempertahankan Pelembagaan Negara adalah satu tanggungjawab yang mulia dan terpuji bagi setiap warganegara Malaysia.

bersambung.

No comments:

Post a Comment