Friday, September 4, 2009

SEJARAH MALAYSIA SEPINTAS LALU ( sambungan)

GERAKAN-GERAKAN ANTI BRITISH DAN SEMANGAT KEBANGSAAN


Kesedaran dan semangat kebangsaan yang lebih bersemarak mula awal abad ke 20 bukan saja berpunca daripada rasa tidak puas hati terhadap segala dasar dan tindakan penjajahan Inggeris, tetapi juga mendapat sumber inspirasi dan dorangan daripada gerakan-gerakan menentang penjajahan yang begitu kuat yang sedang berlaku di negara-negara luar.

Perang Russia - Jepun, kemunculan gerakan Teruku Muda, Gerakan pemulih Islam di Mesir dan gerakan Kebangsaan di Indonesia. Akibatnya timbullah beberapa gulungan pejuang kebangsaan penjanjahan Inggeris seperti gulungan Pemulih Islam yang mengelarkan diri mereka sebagai kaum Muda, gulungan radikal dibawah kesatuan Melayu Muda.

Gulungan nasionalis sederhana yang bergiat di bawah persatuan-persatuan Melayu. Perjuangan
kaum Muda lebih menekankan hal-hal agama Islam, kemajuan pelajaran, ekonomi dan menuntuk hak-hak politik orang-orang Melayu.

Sebaliknya golangan radikal lebih bersikap anti- Inggerias dan menginginkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bersama dengan Indonisia di bawah gagasan Indonisia Raya. Golangan nasionalis sederhana pula berhasrat membaiki taraf ekonomi dan sosial orang-orang Melayu menerusi kerjasama dengan pemerentahan Inggeris.


PENDUDUKAN JEPUN


Perjuangan nasionalisme di negara kita telah bertukar corak akibat daripada perang dunia Kedua dan pendudukan Jepun selama hampir 4 tahun, Jepun dengan selogan Asia untuk orang-orang Asia.

Orang-orang Cina telah diberi layanan yang buruk dan mereka menjadi mangsa kekejaman Kempeitai Jepun. Keadaan ini menyebabkan ramai orang Cina menjadi anggota Tentera Rakyat Malaya Anti-Jepun (MPAJA) yang dipimpin oleh Parti Kominis Malaya (PKM) sementara itu orang-orang India juga bersikap anti Jepun kerana mereka telah di paksa membena landasan Keretapi Maut dan ramai daripada mereka telah kehilangan perkerjaan kerana ladang-ladang getah di tutup dan di musnahkan.

Setakat ini dulu akan bersambung.

1 comment:

  1. Permusuhan dan saling membenci serta dendam antara cina dan jepun adalah tradisi berabad dah. Bukan perkara baru.

    ReplyDelete