Wednesday, September 2, 2009

SEJARAH MALAYSIA SEPINTAS LALU ( sambungan)

Kebangkitan Semangat Kebangsaan & Penubuhan
Parti-Parti Politik.


Apabila kita membicarakan tentang kebangkitan semangat kebangsaan di sesebuah negeri, kita perlulah melihatnya dari kontek penduduknya. Adakah penduduknya terdiri dari sebuah masyarakat yang mempunyai persamaan dari segi agama, kebudayaan dang bangsa?.

Atau adakah penduduknya terdiri dari berbagai bangsa yang berlainan pula agamanya, latarbelakangnya, kebudayaannya dan konsep hidupnya.

Bagi Tanah Melayu penduduknya adalah terdiri dari berbagai-bagai bangsa - Melayu, Cina, India dan lain-lain. Tetapi yang sering di ambil perhitungan ialah tiga bangsa yang terbesar sahaja, Melayu, Cina, Dan India.

Kelahiran tiga bangsa ini adalah merupakan satu perkembangan yang mula berlaku sejak akhir abad yang ke sembilanbelas dan awal abad ke duapuluh, itu ketika berlaku perpindahan berramai-ramai para penghijrahan dari Cina dan India apabila perusahan bijih timah dan getah tambah berkembang.

Kedua-dua perusahan ini menjadi tunjang ekonomi negeri sejak awal abad yang ke duapuluh lagi
dan sejak itu juga lahirlah apa yang dinamakan masyarakat majmuk di negeri ini.

Sahingga perang dunia kedua , satu sifat kaum-kaum yang terbesar ini - Melayu, Cina, India, ialah masing-masing mempunyai kiblat taat setia yang tidak serupa. Kiblat taat setia bangsa Melayu ialah tanah Melayu sendiri, Bangsa Cina ialah negari Cina, Bangsa India ialah negeri India.

Perbezaan ini nampaknya ketara dalam kegiatan-kegiatan dan perjuangan mereka, akan tetapi menjelang pertengahan abad yang ke duapuluh, sikap dan arah kiblat bangsa-bangsa Cina dan India, secara beransur-ansur mula tertumpu ke Tanah Melayu - bumi tempat mereka mencari razki dan perlindungan. Manakala bangsa Melayu pula kiblat dan taat setianya tetap tidak berubah kapada Tanah Melayu- Tanah tumpah darah mereka.

Setakat ini dahulu dan akan bersambung disiri yang akan datang.

Kalau kita meneliti kapada faktar yang ada diatas kita boleh membuat tafsiran dari segi taat setia kaum-kaum lain walau pun nampak berubah tetapi hakikatnya mereka masih berkiblat ke negeri asal mereka. tetapi tidak semua, contoh DAP berkiblat ke Singapura, Hindraf berkiblat ke India, kalau tidak mengapa mereka menjunjung gambag Indragandi semasa berdemo.

Tetapi walau bagaimanapun mereka adalah rakyar negara ini, yang tidak beberapa setia.

No comments:

Post a Comment