Thursday, August 6, 2009

Kritikan Za' ba Terhadap Kelemahan Umat Melayu Sambungan 1

PERANGAI ORANG MELAYU YANG MENDORONG
KAPADA KEMUNDURAN, Za'ba Menjelaskan.


" Bahawasanya kemiskinan perangai mulia-mulia seperti rajin useha, jimat cermat, tekun, tinggi hemah, kuat kemahuan, teguh cita-cita,benar,kepercayaan,menepati janji,menghargai waktu, ada kerhormatan diri, biasa menjalankan akal dan berfikir sendiri, bergantung kapada ikhtiar diri sendiri.

Percayakan kudrat kebolihan diri sendiri, tiada tertrunduk-tunduk dan bersembah-sembah, gemarkan faedah ramai, menjauhi pekara-pekara yang cemar, dan merosakkan maruah dan beberapa yang lai lagi.

Za'ba juga menekankan supaya jangan memperkecil 2 pekara:

Pertama. Keadaan Agama Islamnya dan iktikad-iktikad agama itulah yang memerentahkan segala jalannnya dan gerak gerinya hidup didunia ini.

Kedua: Adat kebiasaan dan kebiasaan hidup yang dahsyat yang telah ditanggungkan oleh datuk nenek pada zaman sebelum kedatangan sinar dan panas matahari Barat dahulu terutama British,

Oleh sebeb adat kebiasaan yang telah menjadi pusaka itulah hingga perkataannya pun tidak kita
dapati dalam bahasa Melayu bagi menamai kebanyakkan dari pada sifat-sifat kemuliaan perangan yang tersebut diatas dengan sepatah kalimah tiap-tiap satunya. Yang demikian menunjukkan bahawa fikiran darihal pekara-pekara itu semua tidak pernah terlintas dihadapan mata hati Melayu.

Akan di sambung lagi.

No comments:

Post a Comment