Tuesday, May 5, 2009

Wawasan setiap Perdana Menteri.

Setiap Perdana Menteri mempunyai wawasan, bermula dari Tengku hingga ke Tun Abdullah Ahmad Badawi, Tengku Mendapatkan Kemerdekaan dalam konsip Perpaduan, Tun Razak Membengunkan ekonomi DEB , Tun Husin Kualiti Perkhidmatan Awam (Intan) Tun Dr.Mahathir Wawasan 2020, Tun Abdullah Ahmad Badawi Islam Hadhari, cemerlang Gemilang Terbilang. Dato' Sri Najib mengambung semua wawasan tersebut dengan satu Malaysia,Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan.didalam Satu Malaysia, konsip perpaduan Tengku berkongsi kuasa, tertara dalam satu malaysia, Dasae Ekonomi Baru, menyusun semula masyarakat, ada didalam satu malaysia,Kualiti Perkhidmatan Awam, Tun Husin Onn, tetera didalam Rakyat didahulukan Pencapaian di utamakan. Satu Malaysia Rakyat didahulukan pencapaian diutamakan, tertara didalam Wawasan 2020 dari cabaran pertama hingga ke cabaran ke sembilan,oleh Tun Dr. Mahathir. Rakyaat didahulukan pencapaian di utamakan, tetara didalam Islam Hadhari dan Cermerlang Gemilang Terbilang. oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. dasar ini kalau benar2 dilaksanakan ia amat berkesan dan setip kaum akan mendapat apa hak mereka, tidak lagi dianggap kerjaan hanya mengutamakan satu kaum sahaja. dalam beberapa hal Dato' Sri Najib telah memansuhkan beberapa pekara seperti Kementerian mecd yang dianggap hanya untuk orang melayu sahaja. Rakyat malaysia mesti menyokong dasar ini terutama orang melayu, janganlah merasakan bahawa dasar ini tidak membela orang melayu, Dato' Sri melakukan sesuatu seperti perpatah melayu tarik rambut dalam tepong, dan ular menyusup akar.Hak peribumi tetap dipelihara. Orang melayu mesti beruseha lebih kuat didalam segala hai. Demi mencapai matalamat Satu Malaysia Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan.

No comments:

Post a Comment