Thursday, August 22, 2013

MALAYSIA BERDAULAT TANAH TUMPAH DARAHKU

KEMERDEKAAN YANG KE 56.


Setelah di Jajah selama kurang lebih  446 tahun oleh penjajah bermula 1511 berakhir 1957  oleh,

PORTUGIS           130  Tahun
BELANDA            183  Tahun
BRITISH                117  Tahun
JEPUN                       4  Tahun
BRITISH                  12  Tahun

Bagai mana peritnya nenek moyang dahulu memperjuangkan untuk membebaskan tanah air dari cenkeman penjajah bermula dari apabila British yang terakhir menaluki negara ini selepas Jepun yang berakhir pada 1945 apabila Jepun di serang di Hirosima dan Nagasaki dengan bom atom, kemusanah itu membuat Jepun menyerah kalah.

Apabila Jepun meningalkan negara ini, Komunis yang dah sedia ada di hutan terus mengambil kesempatan memasuki kampung dan dengan ganasnya komunis cuba hendak memerintah dan mengajak penduduk menyertai mereka, tetapi rakyat menolak perjuangannya, walaubagaimana Komunis sempat juga dalam tempoh 14 hari berkuasa.

Kezaliman komunis sangat memberi kesan kapada penduduk dan mesyarakat negara ini, kerana ada yang terbunuh kampung dibakar ada yang satu kampung berpindah kerana diancam komunis, mereka meminta makanan dan ubatan.

Apabila Inggeris kembali semula ke tanah air ini dengan membawa satu corak pemerintahan yang sangat tidak disukai oleh orang melayu, dengan memperkenalkan MALAYEN UNION  Mac Michael yang ditugaskan oleh British untuk menemui Raja-Raja Melayu bagi mendapat tanda tangan perjanjian untuk menyerahkan negeri-negeri kapada British melalui penipuan dan paksaan.

Kononnya nak membaharui perjanjian lama sebagai penasihat kapada Raja-raja Melayu, tetapi dukimen itu ialah penyerahan kuasa memerintah dari Raja kapada British, Raja-raja dipaksa sahingga tak sempat untuk menkaji dan mendapat nasihat dari pembesar-pembesar negeri.

Apabila Raja-raja dan rakyat menyedari bahawa tanda tangan Raja-raja yang di serahkan kapada
Mac Michael wakil  Inggeris itu ialah penyerahan kuasa memerintah kapada Inggeris, orang Melayu mula rasa tidak senang dan tidak puas hati.

Pada 15 Januari 1946 bantahan akhbar-akhbar tempatan menyuarakan bantahan keras dan menyeru umat Melayu agar mengadakan perjumpaan bagi membantah dengan menolak Malayen Union dengan SATU SUARA SATU HATI.

ORANG MELAYU SELURUH TANAH SEMENANJUNG MULA BANGKIT MENENTANG  MALAYAN UNION, KERANA TIDAK PUAS HATI CARA TANDATANGAN RAJA-RAJA DIAMBIL.
ORANG MELAYU PERCAYA MEREKA AKAN KEHILANGAN SEBAGAI PERIBUMI TANAH MELAYU DAN AKAN MENJADI MASYARAKAT KECIL DI TANAH AIR SENDIRI.

50,000 Orang Melayu Kedah telah mengadakan satu perarakan raksasa sepanjang jalan 2 batu di bawah Anjuran Kesatuan Melayu Kedah. Bagi Membantah Malayan Union.

PEMBENTANGAN KERTAS PUTIH MYAN UNION DI PARLIMEN LONDONR
Yang mengandungi Dasar-Dasar dan Rancangan Malayan Union antaranya:-

bersambung.
B
BBBTISH
JEPUN

BRITISH
PORTUGIS
BELANDA
BRITISH
JEPUN

BRITISH

No comments:

Post a Comment