Thursday, January 6, 2011

SAMBUNGAN CORITAN SEJARAH DIAWALTAHUN FASA 153

Zaman Sebelum Merdeka.


Apabila Jepun menyerah kalah pada tahun 1945, Tanah Melayu kembali balik kapada dibawah pemerentahan British, dengan membawa corak baru iaitu Melayen Union. Pada masa yang sama pergerakan kominis juga bagitu kuat apabila bintang tiga gagal untuk memerentah selapas Jepun keluar, dalam tempoh 14 hari.


Parti Kominis Malaya terus beruseha untuk cuba menakluk Tanah Melayu dengan cara kekerasan dan selogan kominis ketika itu adalah Ketuanan Rakyat. Mereka keluar beramai-ramai dari hutan dan cuba mengambilalih pentadbiran dibeberapa tempat Tanah Melayu . ini juga satu kesempatan terbuka lebar kapada anggota-anggota M.P.A.J.A. untuk bertindak sebagai membalas dendam dengan mambunuh orang-orang yang mereka anggap telah berganding bahu berkerjasama dengan tentera-tentera Jepun semasa pemerantahan Jepun dahulu.


Masa zaman darurat 1948 Parti kominis Malaya (PKM) melancarkan pemberontakan bersenjata terhadap pemerantah di Tanah Melayu, menyebabkan Kerjaan Tanah Melayu mengisytiharkan darurat bagi seluruh negeri.


Walaupun PKM boleh mengunakan jalan-jalan yang aman bagi mengembangkan fahaman kominis untuk mengulingkan kerjaan Inggeris di Tanah Melayu dan menubuhkan sebuah Kerjaan Kominis ala Republik, jalan-jalan itu ternyata tidak mendapat simpati dan sokongan rakyat negara ini oleh iti mereka pun mengambil keputusan mengunakan cara kekarasa untuk mencapai matalamat mereka.


Akan tetapi cara ini juga mereka mengalami kegagalan. Malah rakyat menjadi bertambah benci dan bertambah takut dengan cara -cara kekerasan seperti yang digunakan oleh PKM.


RANCANGAN BRIGGS.


Harold Briggs telah cuba memerangi pergerakan kominis dengan membuat beberapa tindakan untuk memindahkan semua terutama kaum cina yang tingal di pingir hutan dan yang jauh pendalaman yang terdedah kapada serangan dan ancaman kominis, rancangan penempatan semula ini dan di kumpulkan disuatu kawasan yang tertentu yang di lingkungi oleh kawat beduri dan perlindungan oleh pos-pos polis.


Ada terdapat sebanyak limaratus buah kampong-kampong penempatan semula didalam rancangan Briggs ini rancangan ini telah memberi kejayaan yang besar didalam mengurangkan kegiatan kominis.


Disinilah bermulanya orang cina memiliki tanah di Tanah Melayu dengan cara penempatan penduduk yang dinamakan Kampong Baru.


Ada dua benda pemerantahan Inggeris begitu terhutang budi kapada orang Melayu, iaitu membenarkan penempatan orang-orang cina di kampong baru dan memberi kelongaran syarat untuk menjadi rakyat negara ini dengan cara Jus soli.


Inggeris telah menubuhkan RIDA, hari ini di tukarkan kapada MARA khas untuk Melayu dan bumiputra.


akan bersambung.

No comments:

Post a Comment